Tegenwoordig tel je niet meer mee als je geen Agile manier van werken toepast of gebruikt in projecten.

Alleen maar wanneer je een Story-map tekent met daarin Epics, Features en User Stories hoor je er écht bij. Ik denk dat de Product BreakDown aanpak vanuit de methode PRINCE2 óók heel erg goed te gebruiken is in Agile projecten. Hele volksstammen gaan tegenwoordig over op SCRUM-werken om de projecten ‘betere’ resultaten op te laten opleveren. SCRUM is een van de vele manieren om Agile te werken. Vaak wordt het gezien als een Projectmanagement-methode met unieke voordelen als: Kortere doorlooptijden, Co-creatie met de klant, Minder risico’s en Lagere Kosten.

Niets is minder waar: SCRUM is een werk-methode en dat is totaal wat anders dan een Projectmanagement methode. Dus vergelijken we hier de bekende appels met peren.

Ik heb als co-auteur mee mogen schrijven aan het boek: Projectmanagement op basis van PRINCE2, editie 2017. Deze methode is en blijft tenslotte gebaseerd op Best Practices en zo verschijnt er gemiddeld iedere 5 jaar een verbeterde versie. Op dit moment gebruiken er wereldwijd ongeveer 1.000.000 mensen deze aanpak voor allerlei soorten projecten. In deze laatste versie van 2017 is er veel aandacht voor het op maat maken van de methode voor bijvoorbeeld kleine projecten, commerciële projecten maar ook aansluiten op programma’s en jazeker; ook Agile-projecten.

In Agile-projecten tel je niet meer mee wanneer je geen onderdeel bent van een zelfsturend team. Zij gaan niet voor iedere wijziging naar de Opdrachtgever. Een productowner behoort tot het team en heeft o.a.. mandaat om zelf beslissingen te nemen. Om het lerend vermogen te vergroten voert men na iedere iteratie een retrospective uit. Wat kunnen we leren uit de voorgaande periode? Wat kan beter of anders?

De grote vraag is wat hier nu nieuw aan is?

In PRINCE2 kennen we het principe Management-By-Exceptions ( MBE). Er worden vooraf toleranties meegegeven en bij te verwachten overschrijding vindt escalatie plaats. Een van de eerste stappen in een PRINCE2 project is het trekken van ‘lessen uit eerdere ervaringen’. Aan het einde van iedere fase wordt gekeken wat van deze fase geleerd kan worden én in de volgende fase wellicht anders moet. Aan het einde van het project worden al deze lessen overgedragen aan de organisatie.

Zelf de rol van productowner wordt al jarenlang ingevuld, alleen wordt deze wijzigingsautoriteit genoemd. What’s in a name? Hoe Agile wil je het hebben?

Wat mij betreft is PRINCE2 nog lang niet afgeschreven maar eerder verkeerd ‘begrepen’ en daardoor niet ingezet vanuit haar kracht. Projecten zijn en blijven ‘mensenwerk’ en PRINCE2 biedt daarvoor eenduidige, heldere structuur en rapportages aan. Gebruik het waarvoor het bedacht is.

Dat laatste geldt trouwens ook voor Agile/SCRUM werken.