AgilePM® FOUNDATION (NL/UK)

Trainer: Hans Fredriksz

Agile betekent letterlijk: behendig, lenig en vlug. Agile projectmanagement, kortweg AgilePM® is een snelgroeiende methode voor het managen van agile projecten. In het woud van agile trainingen en certificeringen biedt AgilePM® een gedegen training en internationale certificering.
De werkwijze is gebaseerd op een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen. Samen met de klant definieer je requirements en functionaliteit. Je levert deze in kleine, snelle stapjes op. AgilePM® kent projectfasen en projectrollen die hierbij slim op elkaar inspelen.
Agile ontwikkelmethoden richten zich op het snel opleveren van bruikbare deelproducten. Echter een flexibele ontwikkelaanpak – gericht op productontwikkelaars – alleen is niet genoeg. Organisaties die overstappen op agile werkwijzen ervaren een dilemma: hoe geef je het projectmanagement team de vrijheid om hun vakmanschap uit te nutten, zonder als verantwoordelijke manager alle grip op het project te verliezen?
De AgilePM® Foundation biedt je hier handvatten voor. In deze training leer je de basisprincipes van de methode kennen en begrijpen.

Studiewijze

Tijdens de training wordt de AgilePM-methodiek samen doorlopen aan de hand van de AgilePM-processen, componenten en technieken. Hierbij wordt de theorie aan de voorbeelden gekoppeld en bediscussieerd en worden er oefeningen gemaakt op basis van een fictieve of eigen casus, zodat je de theorie eigen kan maken.

Programma

In de training worden volgende onderwerpen behandeld:

De training bestaat uit 2 dagen les met een separaat Foundation Examen. Hierbij wordt de theorie aan de hand van metaforen en praktijkvoorbeelden uitgelegd en bediscussieerd en worden indien nodig ook oefeningen gemaakt op basis van een casus, zodat u zich de theorie eigen kan maken.
De doorlooptijd bedraagt idealiter 3 weken. De tijd tussen de bijeenkomsten kan je gebruiken om het geleerde te laten bezinken en toe te passen in de praktijk. Wanneer je inschrijft, ontvang je het (Engelstalige) lesboek thuis vóórafgaand aan de training, zodat je je optimaal kunt voorbereiden.

Resultaat

Na afloop van de training heb je inzicht in het agile gedachtengoed verkregen en in staat om agile projecten te doorgronden.

Klantervaringen

Plezierige persoon met verschillende werkvormen.

Helpt AgilePM toe te passen en open te maken voor Agile in de infra.

Praktijkcasussen zijn belangrijk, maar theorie mag ook meer aan bod komen.

Enthousiaste trainer die de stof interessant en leuk kan brengen.

In-company training Balance Advies,Projecten, Interim te Amsterdam